Startside  Forside  |  Datapolitik  |  Udlejning  Historie  |  Arrangementer  |  Avlsgården  |   Kvægbruget   Skoven  |  Bøger  |  Links  |  Kontakt  
 

Avlsgården 


Nye traktorer 7. marts 2017


 
    
 

 
Mark

Gjorslevs arealer dækkede tidligere det meste af Stevns, men efter frasalg af ejendomme og fæstegods råder man i dag over i alt 1.668 ha hørende til avlsgårdene Gjorslev og Søholm. Ca. 900 ha benyttes til traditionelle landbrugsafgrøder, grovfoder til kvægbesætningen, afgræsning, juletræer og specialafgrøder som solbær og ribs, mens det resterende areal - ca. 770 ha - er anvendt til blandet skov, park og ejendomme.

Landbrugsarealerne består generelt af store jævne marker med en god og ensartet jordtype (JB 6), der er fordelt på markstykker fra 16 ­ til 50 ha¹s størrelse, bekvemt placeret rundt om avlsgårdene.
Det er klart, at vores markdrift er præget af kreaturerne, således har vi omkring 100 ha majs, 60 ha lucerne og benytter en del af kornarealerne til foderformål. Majs og ærter snittes/ensileres af maskinstation.

Ellers er vor planteavl ganske traditionel, med vinterhvede,
vår-/vinterbyg, raps og frøgræs.
Mellem 25-30% af markernes kvælstofbehov dækkes med gylle og møg fra kvæget, mens resten dækkes med handelsgødning, herunder bl.a. ca. 20 tons ammoniak som man nedfælder i vårafgrøderne.
 
   

Luftfoto af Steen Adamsen:

Nye kornsiloer installeret foråret 2008:

Afgrødefordeling 2017
Afgrøde Ha %  
Hovedafgrøde      
  4 Slætgræs 7,54 0,73  
  Engrapgræs pl.gr.frø 60,60 5,90  
  Juletræer > 5 år 15,12 1,47  
  Lucerne (foder) 25,43 2,48  
  Markærter 47,80 4,66  
  MFO Slåningsbrak 4,54 0,44  
  Silomajs 82,24 8,01  
  Skov nyplantet < 3m 104,25 10,15  
  Vedv. græs m. lavt udbytte 1,77 0,17  
  Vedv. græs normalt udbytte 8,94 0,87  
  Vildtager 12,98 1,26  
  Vinterbyg 158,14 15,40  
  Vinterhvede, foder 149,31 14,54  
  Vinterraps 150,85 14,69  
  Vårbyg, malt 197,26 19,21  
Efterafgrøde 1      
  MFO efterafgrøde blanding (E) 149,31 14,54  
  Udlæg frøgræs 47,80 4,66  

I alt

  1026,72    

 
 
Til erstatning for vores gamle kornmagasin og oplagringen på Søholm, har vi fået installeret 4 kornsiloer fra firmaet DAN-CORN A/S i Hedensted.
Hver af siloerne har en kapacitet på1064 tons hvede.
Diameteren for hver silo er 14,6 m, cylinderhøjde 8,97 m og totalhøjde 13,41 m.

Mandskab

På avlsgården er der 2 faste traktorførere, 2 elever, 1 smed, 1 tømrer, 1 snedker.

Hvis man ønsker at blive elev, skal man helst være det man kalder modul 2 elev for at komme i betragtning.

Se Information til stillingsansøgere om behandling af personoplysninger
Ansøgning sendes til driftslederen (se kontaktpersoner).

Maskiner                                                                                                                                           
Gjorslev har for nylig købt stort ind af maskiner og udstyr. Disse investeringer, f.eks. i nyt svært markgrej skal ses i lyset af de færre elever, vi har til rådighed i marken i dag.
Med egen smed i staben og professionelle værkstedsfaciliteter udfører man selv såvel den løbende vedligehold som større reparationer på landbrugs- og skovgrejet.
Tærsker: Claas Lexion 580 m/30 fods bord, årg.04
Traktorer: Fendt 936 x 2 stk., Fendt 920, Fendt 818 x 2 stk. og JD 5400
Læssemaskiner: Volvo L70, JCB 4CX, JCB 535-95 teleskoplæsser og Schaeffer.
Vogne: Storti Greyhound DMU 140-160, selvlæs. padelblandevogn, årg.04, 3 stk. 14 tons Brimont, dumper + div. vogne.
Grej til bær: Joonas bærhøster, årg.03, Hardi 3 rk. tågesprøjte, årg.03, Moteska 1.200 l sprøjte samt tredelt Egebjerg skærmsprøjte til traktormontage. Markudstyr m.v.: Amazone 6 rotorharve m/ amm.udstyr, 11 furet Kverneland vendeplov, årg.04, Bogballe EXW Trend 2200, div. harver, tromle, slæbeplanke, sideriver, Hesston bigballepresser m/vogn, Spearhead 3000-4W slåmaskine, Lindus 6.400 l med 24 m bom, Spearhead hegnsklipper, fræser samt en lang række redskaber, småmaskiner og udstyr til de mange opgaver rundt på godset.
 

     

 
     
 
     


Fotos. Jens Tesdorpf & Jørgen Windfeldt

 


Driftslederens søn tjekker maskineriet