Startside  Forside  |  Datapolitik  |  Udlejning  Historie  |  Arrangementer  |  Avlsgården  |   Kvægbruget   Skoven  |  Bøger  |  Links  |  Kontakt  
 

Avlsgården 


Nye traktorer 7. marts 2017


 
    
 

 
Mark

Gjorslevs arealer dækkede tidligere det meste af Stevns, men efter frasalg af ejendomme og fæstegods råder man i dag over i alt 1.668 ha hørende til avlsgårdene Gjorslev og Søholm. Ca. 900 ha benyttes til traditionelle landbrugsafgrøder, grovfoder til kvægbesætningen, afgræsning, juletræer og specialafgrøder som solbær og ribs, mens det resterende areal - ca. 770 ha - er anvendt til blandet skov, park og ejendomme.

Landbrugsarealerne består generelt af store jævne marker med en god og ensartet jordtype (JB 6), der er fordelt på markstykker fra 16 ­ til 50 ha¹s størrelse, bekvemt placeret rundt om avlsgårdene.
Det er klart, at vores markdrift er præget af kreaturerne, således har vi omkring 100 ha majs, 60 ha lucerne og benytter en del af kornarealerne til foderformål. Majs og ærter snittes/ensileres af maskinstation.

Ellers er vor planteavl ganske traditionel, med vinterhvede,
vår-/vinterbyg, raps og frøgræs.
Mellem 25-30% af markernes kvælstofbehov dækkes med gylle og møg fra kvæget, mens resten dækkes med handelsgødning, herunder bl.a. ca. 20 tons ammoniak som man nedfælder i vårafgrøderne.
 
   

Luftfoto af Steen Adamsen:

Nye kornsiloer installeret foråret 2008: