Startside  Forside  |  Datapolitik  |  Udlejning  Historie  |  Arrangementer  |  Avlsgården  |   Kvægbruget   Skoven  |  Bøger  |  Links  |  Kontakt  
 
Databehandlingspolitik for Gjorslev gods
  


Når du besøger Gjorslev Gods´ hjemmeside, indsamler vi ikke personoplysninger om dig. Vi indsamler heller ingen data til markedsføring, statistikker eller lignende. Du efterlader kun et elektronisk spor i form af din IP-adresse. Denne IP-adresse kan ikke bruges til at spore din identitet.

Gjorslev Gods er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores gæsters og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af lovgivningen.
 

1. Oplysningspligten vedr. ansøgninger til stillinger eller boliger

Hvis du sender en ansøgning til Gjorslev Gods – opfordret eller uopfordret vil vi behandle dine oplysninger i henhold til Persondataforordningens direktiv vedr. ansøgninger.

Vi vil derfor anmode eventuelle ansøgere om at undlade at fremsende cpr-numre eller andre personfølsomme data med i ansøgningen.
Se
Information til stillingsansøgere om behandling af personoplysninger

Vi vil også anmode eventuelle boligansøgere om at undlade at fremsende cpr-numre eller andre personfølsomme data med i ansøgningen.
Se
Information til boligansøgere om behandling af personoplysninger.
 

​​2. Behandlingssikkerhed

På Gjorslev Gods har vi udarbejdet en række arbejdsgangsprocedurer, der sikrer beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger som vores andre fortrolige oplysninger. Gjorslev Gods indsamler og behandler kun de personoplysninger, du selv giver os. Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjemand eller hos offentlige myndigheder.
 

3.Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til 3. part.
 

4. Tidsrum personoplysninger behandles

​Gjorslev Gods sletter personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringstiden er fastsat ud fra hver enkelt arbejdsgang og de forpligtelser Gjorslev Gods er underlagt i henhold til gældende lovgivning, revisortilsyn, andre offentlige myndigheder samt til sikring af dokumentation. 
 

5. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som Gjorslev Gods som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte Gjorslev Gods og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger.

Hvis du ønsker personoplysninger slettet, Gjorslev Gods´ behandling af dem begrænset, eller at gøre indsigelse mod Gjorslev Gods´ behandling, kan du kontakte os. Du kan endvidere kontakte os, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

​ Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databehandlingspolitik, er du velkommen til at kontakte os.
 

6.Klage

​Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til gjorslev@gjorslev.dk.Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk


Gjorslev Gods.
Att.: Den dataansvarlige
Gjorslevvej 20
4660 Store Heddinge
Telefon: 56 50 01 01
E-mail: gjorslev@gjorslev.dk