Startside  Forside  |  Datapolitik  |  Udlejning  Historie  |  Arrangementer  |  Avlsgården  |   Kvægbruget   Skoven  |  Bøger  |  Links  |  Kontakt  
 
Skovdistriktet

Gjorslevs skove er beliggende på en god jord præget af den meget kalk i jorden, der giver en god afdræning. Bøg, eg, ær, ask trives derfor godt, og selvforyngelser lykkes godt.
 

Nåletræet består af rødgran, sitkagran, douglasgran, lærk, thuja og cypres.  Nåletræet er plantet med meget høje plantetal, hvilket giver en meget høj kvalitet på veddet.
 

På grund af de mange træarter kan der leveres mange forskellige specialprodukter.
 

Skovdistriktet har specialiseret sig i produktion af rødgran juletræer, som sælges i minimum 50 ad gangen. Der sælges buksbom, cryptomeria og kristtorn klip en gros som selvklip.

1 fast skovarbejder og 1 traktorfører.
 

Ledelsen er ekstern af skovrider Rune Bukkehave - se www.skovrider.dk.

 

Selvskovning og brændesalg varetages af Jørn Svendsen.
Se under Kontakt.
 

På grund af de tætte plantninger i nåletræ er der muligheder for at købe en meget høj kvalitet af flagstænger, stakitter, rafter og lægter

- enten som selvskovning eller færdigt.
Salg ved Jørn Svendsen, som ejer et lille savværk opstillet på det tidligere Gjorslev savværk.
Der kan derfor skæres på ordre til meget fordelagtige priser.