Gjorslev Gods – Danmarks største middelalderslot

Gjorslev Gods

Godset er i dag på 1650 ha, hvoraf 880 er landbrug, delt op mellem Gjorslev og Søholm avlsgårde. 770 ha. er skov. I skovens østlige ende findes desuden Traktørstedet Bøgeskoven, som er forpagtet ud. Indtil 1998 drev Gjorslev Gods tillige et savværk. Gjorslev Gods egner sig godt til filmproduktion og events.

Bøger om Gjorslev Gods

Læs mere om historien i bogen Gjorslev, en bispeborg på Stevns redigeret af Jesper Jørgensen www.slotsforlaget.dk

Og børnebogen Himmelborgen skrevet af Charlotte Blay.

Historien om Gjorslev

Fra ca. 1396-1400 lod roskildebispen Peder Jensen Lodehat borgen Gjorslev opføre.
Den mægtige biskop var tillige rigets kansler og dronning Margrete I’s ven og rådgiver. I 1397
var han arkitekten bag Kalmarunionen, hvor de tre nordiske lande samledes under Dronning
Margretes ledelse.

Lodehats borg består af det 30 meter høje tårn og de fire fløje i korsbygningen. Den lavere nordre sidefløj blev bygget i 1638, mens den sydlige sidefløj blev bygget i 1843. Korsbygningen er opført af kridtsten fra Stevns Klint samt munkesten og er omgivet af en voldgrav. Slottet tjener både som bolig for ejeren og som udlejningsboliger og godskontorer.

Avlsgården er bygget i forskellige århundreder. Midtergaden “Bredgade” er omkranset af bygninger, opført af Frederik IV, da Gjorslev var ryttergods. Disse bygninger samt slot og voldsted, er fredede, hvilket vil sige, at ejeren har vedligeholdelsespligt, og at intet må ændres. De øvrige bygninger er moderniserede i overensstemmelse med tidens krav.

Gjorslev var i kirkens eje indtil reformationen i 1536, hvor kronen overtog næsten alt kirkegods. Herefter skiftede godset til privat eje, indtil det købtes af dronningen i 1679. I 1743 købte Chr. Lintrup – senere adlet Lindencrone –  Gjorslev, og fra 1793 til 1925 var slægten Scavenius ejere. I 1925 købtes godset af kammerherre Adolph Tesdorpf fra Falster, og i 1930 blev det overtaget af sønnen, kammerherre Edward Tesdorpf.  Sønnen Peter Henrik Tesdorpf overtog Gjorslev i 1970 efter sin far og drev ejendommen i knap 50 år. I 2018 overdrog han godset til sin søn, nuværende ejer Jens Edward Tesdorpf, der nu er 4 generation af Tesdorpf familien på Gjorslev Gods.

Kontakt os og hør nærmere

Parken

ligger syd og vest for slottet. Parken er på ca. 10 ha og er anlagt i engelsk stil med mange store fritstående træer. Parken er, med få undtagelser, åben for publikum hele året. Respekter venligst de private områder i parken. Adgang til parken sker direkte fra Gjorslevvej gennem lågen ved den lille parkeringsplads. Du er velkommen til at gå en tur i parken og tage din picnic kurv med.

Gjorslev Gods Grøn pergola Haven

Galleri