Privatejede skove oplever stor interesse for tiden, men ikke alle gæster overholder reglerne for besøg og det går ud over dyrelivet.
Anders B. Hansen har været ansat som driftsleder på Gjorslev Gods i mere end 20 år og færdes derfor ofte i Gjorslev Gods skove. Anders har gennem det sidste år, hvor Coronaen har raset, set en stigende mistrivsel hos dyrene i skoven og har en bøn på vildets vegne til de gæster, som besøger skoven: ’Vis hensyn til dyrene; bliv på stien, hold hunden i snor og besøg skoven inden solnedgang’.

Få enkelte regler

Anders bruger rigtig meget tid i skoven og ser sig selv som naturformidler: ’Det er skønt, at så mange mennesker har lyst til at komme ud i naturen og nyde og opleve alt det, der er at opleve der. Jeg vil skyde på, at der har været ca. 10 gange så mange gæster i skoven det sidste år, i forhold til hvor mange der normalt færdes i skoven. Og det er ikke noget problem’, understreger Anders, ’så længe folk overholder de få enkelte regler, der er for at færdes i skoven.

Bliv på veje og stier

Dyrene som har deres dagligdag i skoven, kan godt abstrahere for, at der færdes mennesker på vejene og stierne i skoven, så længe de kan trække sig ind i skovstykkerne, hvor de kan hvile og føle sig trygge. Problemet opstår, når folk forlader stierne og går ind i skovstykkerne. Det stresser dyrene meget. Og det er ekstra problematisk lige nu, hvor rådyrene har lam, som skal dies. Der er set eksemplerne på, at rådyrene forlader deres lam og ikke kommer tilbage til dem.

Kl. 6.00 til solnedgang

En af de få regler for færdsel i skoven lyder således: ’du må færdes i skoven fra kl. 6.00 om morgenen til solnedgang’. Også denne regel har en vigtig betydning for skovens dyr. ’Vi oplever desværre, at mange færdes i skoven efter solnedgang. Jeg tror ikke, at de besøgende ved hvilken betydning det har’ konkluderer Anders og fortsætter ’netop ved solnedgang vågner rådyrene op og begynder at spise. Derfor er det ekstra vigtigt, at der er ro på det tidspunkt, så de ikke bliver stresset af menneskevrimmel’.

Hunden er løs!

På Gjorslev Gods bliver skoven også brugt til jagt. Jagtlejerne kan i deres vildtkameraer se mange løsgående hunde i skoven. Og det er en udfordring.
For et par uger siden blev godskontoret ringet op af en mand, som havde fundet et dødt rådyr i skoven. Manden var bange for, om der var sygdom i dyrene i skoven. Ved nærmere undersøgelser fandt man bidmærker fra en hund, som formentlig havde forårsaget døden for rådyret.
Hunde skal føres i snor, når man færdes i skoven. Dyrene stresses af de løsgående hunde. Det gælder især for fugle som gulspurv, skovsneppe, skovsanger og nattergal, som har deres rede tæt på jorden. En løs hund kan resultere i, at fuglen må flygte i stedet for at hvile eller spise eller at reden helt opgives.
For et rådyr kan blot lugten af en hund betyde, at det for en tid ikke tør vende tilbage til græsningsstedet eller lammene. Bliver et rådyr ofte forstyrret, er der en stor risiko for, at dyret sulter ihjel, for når det er på ’flugt’ eller er utrygt og stresset, har det ikke tid til at spise, og hvad værre er, det bruger al energien på at løbe.

Hundelorte i træerne

Anders B. Hansen har også en bøn til alle hundeejerne, som slet ikke har noget med rådyrene i skoven at gøre: ’Mange hundeejere samler deres hundelorte op i plastikposer og smider posen i skoven eller hænger posen op i træerne. Lad nu den hundelort ligge i skovbunden, inde i vejkanten, hvor den hører til’, afslutter Anders og griner.

Udpluk af regler for at færdes i privatskove

  • Man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovvej og stier.
  • Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.
  • I privatejede skove er adgang fra kl. 6.00 til solnedgang.
  • Hunde skal føres i snor hele året.
  • Al motorkørsel i skoven er forbudt.
  • Man skal rette sig efter skiltningen.

Kilde: Naturstyrelsen