Bøgeskoven

Gjorslev’s skove

Skovene er beliggende på en god jord præget af den meget kalk i jorden, der giver en god afdræning. Bøg, eg, ær, ask trives derfor godt, og selvforyngelser lykkes godt.

I skovene findes mange forskellige nåletræer; rødgran, sitkagran, douglasgran, lærk, thuja og cypres.  Nåletræerne er plantet med meget høje plantetal, hvilket giver en meget høj kvalitet på veddet.

På grund af de mange træarter kan der leveres mange forskellige specialprodukter.

Skoven ligger ud til vandet og giver derfor mulighed for gode naturoplevelser for naturelskere, motionister m.fl.