For foreninger og aktører

Deltag som forening eller aktør til Herregårdenes Dag på Gjorslev d. 18. august 2024

Som forening, klub, museum, eller som øvrig aktør kan Herregårdenes Dag på Gjorslev give synlighed og fælleskab.

Vis jeres passion frem, snak med potentielle medlemmer og styrk jeres sammenhold gennem en fælles oplevelse.

Priser og vilkår

Kommer du/I som forening, klub eller aktør har I stor medbestemmelse.

  • Få en plads på markedet
  • Vær med i aktivitetsprogrammet
  • Få en større plads på området nær markedet, som tilgodeser jeres behov

Medlemmer af jeres forening, der deltager aktivt har gratis adgang.

Ved tilmelding vil vi drøfte jeres behov og derefter tildele en plads, der passer til jer. I er selv ansvarlig for alt materiel, herunder bord, telt, skilte osv.

Gjorslev skal på forhånd have kendskab til og godkendt det I vil vise frem og de aktiviteter, I vil afholde.

Alt ansvar ifm. med aktiviteter tilfalder jer.

Tilmelding og spørgsmål: event@gjorslev.dk

Sidste tilmelding: torsdag d. 1. august