Historie

Historien om Gjorslev

I 1396 lod roskildebispen Peder Jensen Lodehat borgen Gjorslev opføre.

Den mægtige biskop var tillige rigets kansler og dronning Margrete I’s ven og rådgiver. I 1397 var han arkitekten bag Kalmarunionen, hvor de tre nordiske lande samledes under Dronning Margretes ledelse.

Lodehats borg består af det 30 meter høje tårn og de fire fløje i korsbygningen. Den lavere nordre sidefløj blev bygget i 1638, mens den sydlige sidefløj blev bygget i 1843. Korsbygningen er opført af kridtsten fra Stevns Klint samt munkesten og er omgivet af en voldgrav. Slottet tjener både som udlejningsboliger og godskontorer, og i korsbygningen holdes rundvisninger og arrangementer.

Avlsgården er bygget i forskellige århundreder. Midtergaden “Bredgade” er omkranset af bygninger, taget i brug under Frederik IV, da Gjorslev var ryttergods. Disse bygninger samt slot og voldsted, er fredede, hvilket vil sige, at ejeren har vedligeholdelsespligt, og at intet må ændres. De øvrige bygninger er moderniserede i overensstemmelse med tidens krav.

Ejere gennem tiden

Gjorslev var i kirkens eje indtil reformationen i 1536, hvor kronen overtog næsten alt kirkegods. Herefter skiftede godset til privat eje, indtil det købtes af dronningen i 1679. I 1743 købte Chr. Lintrup – senere adlet Lindencrone –  Gjorslev, og fra 1793 til 1925 var slægten Scavenius ejere. I 1925 købtes godset af kammerherre Adolph Tesdorpf fra Falster, og i 1930 blev det overtaget af sønnen, kammerherre Edward Tesdorpf.  Sønnen Peter Henrik Tesdorpf overtog Gjorslev i 1970 efter sin far og drev ejendommen i knap 50 år. I 2018 overdrog han godset til sin søn, nuværende ejer Jens Edward Tesdorpf, der nu er 4 generation af Tesdorpf-familien på Gjorslev Gods.

Yderligere læsning

Begge bøger findes til salg ved besøg på Gjorslev Slot

Faglitteratur

Vil du læse mere om Gjorslevs historie, anbefaler vi bogen “Gjorslev – en bispeborg på Stevns” redigeret af Jesper Jørgensen.

Her skildres Gjorslevs historie gennem rækken af godsejere, og bygningen beskrives indgående i bygningsundersøgelser fra 1914 og 1990.

Skønlitteratur

Himmelborgens Hemmeligheder” af Charlotte Blay vækker fortiden til live for de store børn. I en kombination af nutid, spøgelser, historiske begivenheder og en talende kat, følger man børnene Anna og Uffe og deres jagt på Gjorslevs hemmeligheder.